©2019 by www.kolot.info. Proudly created with Wix.com

תוכנית העמיתים של קולות מזמינה סוכני וסוכנות שינוי מכלל המגזרים להתמודד עם אתגרי הליבה הערכיים והזהותיים של החברה הישראלית, ובייחוד עם יצירת ברית בחברה הישראלית, באמצעות לימוד בית מדרשי. הלימוד מתבסס על מקורות מארון הספרים היהודי, ומשלב טקסטים נוספים ממקורות האסלאם וההגות הכללית, העוסקים בתחומים הרלוונטיים לנושא.

 

קולות מאמינה כי במקורות ובתרבות ישראל, על ריבוי פניהם, טמונים המפתחות להצמחת חברה ערכית, מחוברת לזהותה ובעלת משמעות. חזון קולות, המפורט במסמך עמודי קולות, מתייחס לרעיונות עומק בתרבות ישראל ומציע התבוננות חדשנית על סוגיות מהותיות ומענה לאתגרי ההווה.

 

תוכנית העמיתים של ארגון קולות מתקיימת זו השנה ה-22. בוגריה מונים מעל 1800 נשים וגברים, הנושאים בתפקידי מפתח בחברה הישראלית.

תכנית העמיתים - המחזור ה-22 

יוצרים ברית בחברה הישראלית #185da8

תש"פ

למי מיועדת התוכנית ?

לתוכנית ייבחרו אנשים, בעלי יכולת להשפעה חברתית, שיש בהם רצון עז ליצור דיאלוג, סולידריות וערבות הדדית בחברה הישראלית, נכונות לעבור תהליך זהותי וערכי וכן תהליך עומק אישי במסגרת קבוצתית. חברי הקבוצה יהיו נשים וגברים מכלל המגזרים המרכיבים את החברה בישראל, בעלי תחומי עשיה ותפיסות עולם מגוונות.

בין האתגרים שידונו בתכנית: 

מטרות התכנית:

•       דיבור ותרבות של מחלוקת – הפיכת מחלוקות למנוע 

         צמיחה חברתית ופיתוח דיבור הנושא משמעות.

•       היחס לאחר – מהי אחריותנו לאחר שבתוכנו וסביבנו?

•       חיים משותפים בחברה שסועה – כיצד יוצרים חברה

         המכילה פלורליזם עם ברית גורל וחזון משותף?

•       ערבות הדדית – יישום עכשווי של סוגיות צדק, צדקה

         וחלוקת משאבים.

•       אחדות שאינה אחידות - יצירת סובלנות כלפי השונה

        ואהדה למגוון זהויות המשתפות פעולה ביניהן.

•       פיתוח פרקטיקות ונורמות במרחבי ההשפעה       

         המקצועיים, לצורך יצירת דיאלוג, סולידריות וערבות

         הדדית בחברה הישראלית.

•       חיזוק יסודות המנהיגות האישיים של המשתתפים.

•       העמקת תהליך בירור הזהות היהודית והישראלית.

•       יצירת בסיס לשיתופי פעולה בין חברי הקבוצה ובינם

        לרשת בוגרי קולות ובניית שפה ערכית משותפת.

מסגרת התכנית: 

תנאים הכרחיים להשתתפות:

  • תודעה חברתית רחבה ויכולת להוביל שינוי בחברה הישראלית.

  • השתתפות מלאה בכל מסגרת התוכנית ושלביה.

  • נכונות להשתתף בתהליך עומק בנושאי ערכים וזהות באמצעות לימוד בית מדרשי.

  • יכולת התבוננות עצמית, קשב ופתיחות.

  • נדרשת השתתפות מלאה בכל מפגשי התוכנית.

  • 16 מפגשים באורך 3 שעות, ימי ראשון, בין השעות 19:00-22:00, אחת לשבועיים החל מנובמבר 2019 ועד סוף יוני 2020
  • סמינר שישי-שבת בתנאי כלכלה מלאים
  • מפגשי הלימוד יתקיימו בבית המדרש קולות, בלוד

לו''ז משוער

יתכנו שינויים קלים בלו''ז

10.      15.3, י"ט אדר

11.      29.3, ד' ניסן

12.      19.4, כ"ה ניסן

13.      3.5, ט' אייר

14.      17.5, כ"ג אייר

15.      31.5, ח' סיוון

16.      14.6, כ"ב סיוון

17.      28.6, ו' תמוז

1.         3.11, ה' חשוון

2.         17.11,  י"ט חשוון

3.         1.12,  ג' כסלו

4.         15.12,  י"ז כסלו

5.         5.1, ח' טבת 

6.         17-18.1, כ'-כא' טבת - סמינר שבת

7.         2.2, ז' שבט

8.         16.2, כ"א שבט

9.         1.3, ה' אדר

תהליך המיון

שלב א': מילוי שאלון הרשמה מוקדם ככל הניתן, ולא יאוחר מה- 09.09.19
שלב ב': השתתפות במפגש המדגים אשר ייערך בבית המדרש קולות בלוד, ביום ה', 12.09.19,
בין השעות 19:30-22:00
שלב ג': שיחה אישית
  • לכל שלב יזומנו המועמדים המתאימים ביותר מהשלב הקודם

  • הודעות סופיות ימסרו למועמדים במהלך חודש ספטמבר

הנחיה

מנחה הקבוצה הוא דוד ליברמן. דוד הוא מנחה בקולות בתכניות העמיתים ותכניות הבוגרים, מוסמך האוניברסיטה העברית לספרות ותלמוד. ממייסדי הישיבה התיכונית "מקור חיים" ובית המדרש להתחדשות. ניהל את בית המדרש אלול. מחבר הספרים "תפילת האדם" על תהילים, חלון לארון הספרים היהודי.
בתכנית ישולבו מפגשים עם מנחים אורחים נוספים

עלות התוכנית

עלות סמלית מסובסדת לכלל מרכיבי התוכנית הינה 2,000 ש"ח